Brüt Beton Astarı

Teknik Özellikler

Su bazlı.
Şeffaf görünümlü.
Beton yapıların üzerine son kat olarak uygulanır.

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüzey doldurucu özellikli, renkli pigmentli brüt beton astarıdır.

CAPUA Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. CAPUA Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. CAPUA Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. CAPUA Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

CAPUA Brüt Beton Astarı uygulanan yüzeyler 3 gün fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

Temiz, içerisinde başka çözücü ya da yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak %15-%20 oranında inceltilerek tek kat uygulama yapılması önerilir.

1 kg CAPUA Brüt Beton Astarı ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3-5 m² alan boyanabilir.

Tam kuruma süresi max. 24 saattir.

Serin yerde dondan ve doğrudan güneş ışığından korunarak ağzı kapalı olarak 1 yıl saklanabilir

Tehlike Tanımı: Xi Tahriş edicidir.
R 22: Yutuldugunda saglıga zararlıdır.
S 2: Çocukların ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora basvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.