İzolak Astar

Tanımı:

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.

Teknik Özellikler

Suya dayanaklı.
Su ve nem geçirimini önler.
Son kat boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlar.
Alçı ve emici yüzeyler için kullanılır.

Güçlü bağlayıcı özelliği ve düşük mikron tanecik yapısı nedeni ile yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek serbest tanecikleri bağlar ve uygulama yapılacak son kat boyanın yüzeye iyi tutunmasını sağlar. Ayrıca yüzey emiciliğini azaltarak son kat boyanın sarfiyatınıda düşürür

CAPUA Şeffaf İzole Astar uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Çatlak, bozuk yüzeyler uygulamadan önce düzeltilmelidir. Yüzeyin emiciliğine göre 1 ya da 2 kat uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyin ve ortamın sıcaklığının +5 oC nin olması gereklidir

CAPUA İzolan Astar uygulanan yüzeyler 3 gün fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır.

Temiz,içerisinde başka çözücü yada yabancı madde bulunmayan su ile yüzey şartlarına bağlı olarak 1 hacime 7 hacim su oranında inceltilerek yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1 ya da 2 kat uygulama yapılması önerilir.

1 lt CAPUA Şeffaf İzole Astar ile yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 30-40 m² alan boyanabilir.

Tam kuruma süresi max. 24 saattir, Katlar arası bekleme süresi min. 2 saattir.

Serin yerde dondan ve doğrudan güneş ışığından korunarak ağzı kapalı olarak 1 yıl saklanabilir.

Tehlike Tanımı: Xi Tahriş edicidir
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir
S 2: Çocukların ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz.
S 23: Buharını solumayın.
S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.
S 37: Uygun eldiven giyin.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora basvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.